Klientský portál spuštěn

Spouštíme MEAN klientský portál! Jednoduché privátní webové rozhraní pro naše partnery a klienty, které slouží k k efektivní komunikaci s námi. Zašleme Vám registrační údaje a poté nám již jednoduše a bezpečně můžete posílat svá data a požadavky, máte kdykoliv k dispozici výsledky našich analýz, závěrečné zprávy či skripty. Můžete přidat své kolegy či přátele, kteří budou mít přístup do Vašeho portálu a mohou tak aktivně participovat na projektu. Díky portálu budete mít detailní informace o nákladech – cenové kalkulace nákladů můžete přímo přes portál akceptovat (či nikoliv), provádět online platby a mít přehled o fakturách.