Warning: Declaration of Menu_With_Description::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /web/htdocs2/meancz/home/www/wp-content/themes/natureone-pro/functions.php on line 470
Kurzy - MEAN

Kurzy

Nadcházející kurzy

Organizace kurzů

  Organizujeme statistická školení, kurzy a konzultace týkající se zejména statistického zpracování dat, modelování, obecné metodologie, designu experimentálních a klinických studií, volby správné metodiky v řešení statistických projektů, přípravy a vyhodnocení dotazníkových šetření.

   

  Dále se zabýváme např. testy nebo ověřováním hypotéz, pracujeme se speciálním software jako např. R, SPSS, NCSS, MPlus, Amos, LISREL, BILOG, MULTILOG, PARSCALE, Winbugs, Noharm, Genova, URGenova, MGenova, Latent gold, GGUM, Winsteps, MSPWin, MlWin a mnoho dalšího.

 

 • naší hlavní snahou a cílem je maximální porozumění a spokojenost ze strany klienta
 • všechna témata jsou zaměřena na praktické použití a porozumění interpretaci výsledků
 • témata kurzů lze kombinovat a vytvořit Vám kurz na míru (pro skupiny o min. počtu 8 účastníků)
 • pokud u kurzu nenaleznete termín, prosím kontaktujte nás pro možnosti jeho vypsání
 • kurzy je možné zajistit přímo u Vás ve firmě či instituci
 • všechny kurzy je možné na přání vyučovat v angličtině
 • v případě jakýchkoli dotazů a speciálních požadavků nás neváhejte kontaktovat

Přehled kurzů

    

   Název kurzu Město Počet dní Rozsah Cena
   R pro začátečníky Praha 2 dny 12 hodin 4.490,- Kč

    

   • seznámení s programem R a jeho uživatelským prostředím
   • používání R commanderu a RStudia, psaní skriptů
   • základní informace o R knihovnách a práce s nimi
   • import dat, instalace knihoven, organizace a čištění dat
   • objektově orientované skriptování, manipulace s daty
   • funkce pro popisné statistiky
   • vytváření jednoduchých grafů a jejich editace
   • tipy a triky v R
   • další podrobnosti a možnost přihlásit se na kurz naleznete zde

    

   Název kurzu Město Počet dní Rozsah Cena
   R pro pokročilé Praha 2 dny 12 hodin 4.490,- Kč

    

   • pokročilá manipulace s daty, použití podmiňování a smyček (funkce "IF", "FOR", "WHILE" apod.)
   • editace existujících funkcí, vytváření vlastních funkcí
   • seznámení s užitečnými knihovnami pro vybrané statistické procedury (regresní analýza, t-testy, ANOVA, korelace, analýza kovariančních struktur, faktorová analýza, apod.)
   • vytváření grafických výstupů v R
   • tipy a triky pro pokročilé
   • další podrobnosti a možnost přihlásit se na kurz naleznete zde

    

   Název kurzu Město Počet dní Rozsah Cena
   R pro velmi pokročilé Praha 2 dny 12 hodin 4.990,- Kč

    

   • vytváření vlastních knihoven funkcí
   • vytváření dynamických textových dokumentů a grafů
   • další podrobnosti a možnost přihlásit se na kurz naleznete zde

    

   Název kurzu Město Počet dní Rozsah Cena
   Statistika pro začátečníky Praha 2 dny 12 hodin 4.490,- Kč

    

   • manipulace s daty a jejich čištění, vkládání dat
   • základní popisné statistiky a jejich vizualizace
   • principy statistické inference a statistické významnosti, Chí-kvadrát, statistická rozložení
   • aplikace v Excelu a R
   • korelace, regresní analýza, t-testy, ANOVA, ANCOVA, MANOVA, MANCOVA
   • další podrobnosti a možnost přihlásit se na kurz naleznete zde

    

   Název kurzu Město Počet dní Rozsah Cena
   Úvod do Bayesovské statistiky Praha 2 dny 12 hodin 4.990,- Kč

    

   • specifika Bayesovské statistiky, likelihood, dualita data-model
   • princip Markov Chain Monte Carlo (MCMC), základy OpenBUGS a JAGS
   • lineární a hierarchické modely, random vs. fixed effects, latentní proměnné
   • složitější modely, informative vs. neinformative priors
   • analýza časových řad, autokorelační funkce, hustotní závislost
   • analýza prostorových a geografických dat, modul GeoBUGS
   • výběr a hodnocení modelů, intervaly spolehlivosti, predikční intervaly
   • další podrobnosti a možnost přihlásit se na kurz naleznete zde

    

   Název kurzu Město Počet dní Rozsah Cena
   Statistické modelování s latentními proměnnými Praha 3 dny 18 hodin 5.990,- Kč

    

   • path analýza, explorativní a konfirmativní faktorová analýza (s intervalovými a kategoriálními indikátory)
   • indexy fitu, úvod do strukturálního modelování, aplikace v programu MPlus a R
   • položková analýza (Item Response Theory), Raschovy modely, 2- a 3-parametrické modely pro binární data
   • modely pro polytomická data (Rating scale model, Partial credit model, graded response model, nominální model)
   • vyhodnocování fitu modelů, aplikace v programu R
   • kategorické latentní proměnné, analýza latentních tříd, analýza latentních profilů
   • aplikace v programu R a MPlus
   • další podrobnosti a možnost přihlásit se na kurz naleznete zde

    

   Název kurzu Město Počet dní Rozsah Cena
   Psychometrie, validizace a standardizace dotazníků

   Praha 2 dny 12 hodin 4.490,- Kč

    

   • teorie psychometrie, randomizace a sampling, teorie validity
   • empirické ověřování konstruktové validity pomocí faktorové analýzy a položkové analýzy (IRT)
   • praktické ukázky v programu R
   • teorie reliability, chyba měření, teorie generalizability, tvorba norem
   • Cronbachovo alpha, McDonaldovo omega
   • praxe ověřování reliability a normování v programu R
   • další podrobnosti a možnost přihlásit se na kurz naleznete zde

    

   Název kurzu Město Počet dní Rozsah Cena
   Regresní analýza od A do Z

   Praha 2 dny 12 hodin 4.490,- Kč

    

   • kurz regresní analýzy se zaměřením na praktické použití a interpretaci výsledků
   • jednoduchá a vícenásobná regrese, lineární a nelineární modely, interpretace regresních koeficientů
   • interakce, R-square a ověřování fitu modelů
   • stepwise regrese, generalized linear model, praxe regresní analýzy v R, SPSS a NCSS
   • speciální typy regresních modelů a jejich použití
   • regrese logistická, ordinální, multinomiální a negativně-binomiální
   • Coxova regrese, Poissonova regrese, regrese, zero-inflated modely, interpretace výsledků
   • vše s praktickým použitím v programu R
   • další podrobnosti a možnost přihlásit se na kurz naleznete zde

    

   Název kurzu Město Počet dní Rozsah Cena
   Teorie her I

   Praha 2 dny 12 hodin 4.490,- Kč

    

   • statické hry: dominované strategie, Nashova rovnováha, smíšené strategie
   • dynamické hry s dokonalou informací: zpětná indukce, rovnováha dokonalá z hlediska podher, kredibilní a nekredibilní hrozby
   • další podrobnosti a možnost přihlásit se na kurz naleznete zde

    

   Název kurzu Město Počet dní Rozsah Cena
   Teorie her II

   Praha 2 dny 12 hodin 4.490,- Kč

    

   • opakované hry: opakované vězňovo dilema
   • Bayesovské hry: Bayesovská rovnováha, dokonalá Bayesovská rovnováha, signalizace, "Pooling" a "Separating" rovnováhy
   • další podrobnosti a možnost přihlásit se na kurz naleznete zde

    

   Název kurzu Město Počet dní Rozsah Cena
   Racionální rozhodování

   Praha 2 dny 12 hodin 4.490,- Kč

    

   • ekonomický pohled na chování: peněžní a nepeněžní "ceny"
   • optimalizace s omezením: preference a omezení, Lagrangeova metoda, Kuhn-Tuckerovy podmínky
   • rozhodování za rizika: teorie očekávaného užitku
   • další podrobnosti a možnost přihlásit se na kurz naleznete zde