Statistické modelování s latentními proměnnými

5.990 

3-denní kurz seznámení s principy statistického modelování s latentními proměnnými

V současné době není termín kurzu stanoven

Katalogové číslo: Latent Variables Kategorie:

1. den

  • filozofické základy a vysvětlení pojmů jako latentní proměnná, faktor, konstrukt, trait
  • path analýza
  • explorativní faktorová analýza
  • konfirmativní faktorová analýza (s intervalovými a kategoriálními indikátory)
  • indexy fitu a jejich použití (AIC, BIC, RMSEA, CFI, chí-kvadrát)
  • použití faktorové analýzy při tvorbě dotazníků, konstruktová validita
  • aplikace výše uvedeného v programu R (na přání i v programu Mplus)
  • praktické rady k volbě metody odhadu parametrů

> maximum likelihood
> least squares
> Markov chain Monte Carlo

 

2. den

  • víceskupinová faktorová analýza
  • meziskupinová invariance modelu
  • bootstrap modelů
  • úvod do strukturálního modelování
  • speciální typy modelů:

> second order faktorové modely
> bifaktorové modely
> multiple indicator multiple cause modely (MIMIC)
> modely pro longitudinální data

 • aplikace strukturálního modelování v programu R (na přání i v programu Mplus)
 •  Úvod do analýzy latentních tříd (Latent Class Analysis)
 •  interpretace latentních tříd
 • určování počtu latentních tříd
 • vyhodnocování fitu modelů LCA
 • analýza latentních tříd s kovariačními proměnnými
 • aplikace analýzy latentních tříd v programu R (knihovna poLCA)

3. den

 • úvod do položkové analýzy (Item Response Theory, IRT)
 • vazby mezi IRT a faktorovou analýzou
  • Raschovy modely
  • 1-, 2- a 3-parametrické modely pro binární data
  • IRT modely pro polytomická data:

> Rating scale model
> Partial credit model
> Graded response model
> Nominální model

 • vyhodnocování fitu modelů v IRT – globální fit, item fit (infit, outfit), person fit
 • differential item functioning (DIF)
 • strukturální, skalární a metrická invariance
 • aplikace výše uvedených IRT modelů v programu R (knihovny eRm, mirt, ltm)

 

Všechny kurzy

 

Další informace

Účastníci pracují na vlastních laptopech.

Výukový den

Výukový den začíná vždy v 9 hodin ráno. Ranní blok končí ve 12 hodin, poté následuje hodinová přestávka a od 13 do 16 hodin navazuje odpolední blok.

Cena

V ceně jsou zahrnuty veškeré tištěné materiály k výuce, certifikát o absolvování tohoto kurzu a drobné občerstvení během dne (mimo oběda).

Místo konání

Univerzita Karlova – FTVS
José Martího 31
Praha 6

Poptat termín

Nenašli jste termín, který by vám vyhovoval? Máte nějaké speciální požadavky?

Napište nám na info@mean.cz, nebo využijte kontaktní formulář níže.

Rádi zodpovíme veškeré dotazy

* povinné pole