Co je psychometrie a k čemu je dobrá

  • publikováno 28.05.2024

Jak naznačuje název, psychometrie (psychometrics) v sobě spojuje měření (metrics) v kontextu psychologie (psycho). Přestože se historicky formovala na potřebách psychologů, její aplikace je v současné době mnohem širší a zasahuje prakticky do všech oborů, které využívají k měření dotazníková šetření.

Čti více

Co zkoumá teorie her?

  • publikováno 25.01.2017

Teorie her bývá definována jako teorie strategického rozhodování, poskytuje jednotný rámec pro analýzu zdánlivě nesouvisejících situací napříč obory a pomáhá tak nejen lépe pochopit jevy, které kolem sebe pozorujeme, ale i činit lepší rozhodnutí.

Čti více

Základní principy Item Response Theory (IRT)

  • publikováno 27.01.2017

Item Response Theory (IRT) modelování je ve srovnání s jinými psychometrickými technikami relativně mladou metodou sloužící k určování validity položek, chyby měření jednotlivých položek i celého testu, konstrukci adaptivních testů, ale hlavně ke skórování respondentů. Prokázala se být extrémně užitečná při konstrukci a vyhodnocování znalostních testů ve školství. Přestože terminologie zůstala, samotná IRT je dnes v podstatě všeobecným standardem a synonymem pro konstrukci dotazníků a testů.

Čti více