Pro akademiky

Máte data z vašeho výzkumu a nejste si jisti, jak je správně zpracovat pro Vaši publikaci? Četli jste o zajímavé metodě použitelné na Vaše data, ale nevíte, jak na ni? Plánujete výzkum a sběr dat a chcete se ujistit, že seberete všechny relevantní proměnné, použijete správný design sběru dat a Váš vzorek bude dostatečně velký? Píšete článek nebo diplomovou či dizertační práci a nevíte, co napsat do metodologické části?

MEAN je tu pro Vás a nabízí komplexní řešení otázek spojených s výzkumem:

 • Návrhy designů výzkumu
 • Statistické a metodologické konzultace
 • Vytváření výzkumných nástrojů (dotazníků, testových baterií), jejich standardizace, online administrace pomocí metod adaptivního testování
 • Analýzu a zpracování dat
 • Simulační studie
 • Tvorbu norem, atp.

Pro zpracování dat používáme moderní metodologicko-statistické přístupy, např.

 • Položková analýza (Item response theory)
 • Faktorová analýza (Factor analysis)
 • Path analýza
 • Machine learning
 • Strukturální modelování (Structural equation modeling)
 • Analýza latentních tříd (Latent class analysis)
 • Víceúrovňová analýza (Multilevel modeling)
 • Bayesovské modelování, atp.

Samozřejmostí je nabídka standardních způsobů zpracování dat – například regresní analýzy (lineární i nelineární, jednoduchá i vícenásobná, Coxova regrese, logistická regrese, ordinální a multinomiální regrese, atp.), t-testy, ANOVA, MANOVA, survival analýzy, Cost-effectiveness analýzy, power analýzy, a mnoho dalších.

Pro studenty nabízíme metodologické a statistické konzultace k bakalářským, diplomovým a disertačním pracem.

Spolupracujeme s desítkami výzkumných týmů, neboť práce s akademiky nás obzvláště baví. Jsme rádi součástí procesu, který posouvá hranice lidského vědění. Sami jsme totiž akademici, kteří vyučují statistiku a metodologii na univerzitách (Univerzita Karlova, University of Cambridge nebo University of York) a publikují nová statistická řešení v impaktovaných časopisech.