Statistika pro začátečníky

Cena položky: 4.990,00 Kč

2-denní kurz o základních statistických metodách

Koupit

1. den

 • manipulace s daty – čištění a vkládání dat
 • základní popisné statistiky a jejich vizualizace
  • průměr
  • modus
  • medián
  • rozptyl
  • směrodatná odchylka
 • principy statistické inference a statistické významnosti (p-value)
 • chí-kvadrát, kontingenční tabulky
 • statistická rozložení
 • ukázky praktických aplikací výše uvedených metod v Excelu a R

 

2. den

 • regresní analýza, t-testy
 • kovariance
 • korelace, typy korelací
  • Pearsonova
  • Spearmanova
  • biseriální
  • polychorická, atd.
 • korelační matice
 • analýza rozptylu (ANOVA)
 • analýza kovariancí (ANCOVA)
 • vícerozměrná analýza rozptylu (MANOVA)
 • vícerozměrná analýza kovariancí (MANCOVA)
 • shluková analýza
 • ukázky praktických aplikací výše uvedených metod v Excelu a R

Další informace

Účastníci pracují na vlastních laptopech.

 

Výukový den

Výukový den začíná vždy v 9 hodin ráno. Ranní blok končí ve 12 hodin, poté následuje hodinová přestávka a od 13 do 16 hodin navazuje odpolední blok.

 

Cena

V ceně jsou zahrnuty veškeré tištěné materiály k výuce, certifikát o absolvování tohoto kurzu a drobné občerstvení během dne (mimo oběda).

 

Místo konání

Univerzita Karlova – FTVS
José Martího 31
Praha 6

 

Mapa

Nenašli jste termín, který by vám vyhovoval? Máte nějaké speciální požadavky?
 
Napište nám na info@mean.cz, nebo využijte kontaktní formulář níže.

Rádi zodpovíme veškeré dotazy