Statistické modelování s latentními proměnnými

Cena položky: 5.990,00 Kč

3-denní kurz seznámení s principy statistického modelování s latentními proměnnými

Koupit

1. den

 • filozofické základy a vysvětlení pojmů jako latentní proměnná, faktor, konstrukt, trait
 • path analýza
 • explorativní faktorová analýza
 • konfirmativní faktorová analýza (s intervalovými a kategoriálními indikátory)
 • indexy fitu a jejich použití (AIC, BIC, RMSEA, CFI, chí-kvadrát)
 • použití faktorové analýzy při tvorbě dotazníků, konstruktová validita
 • aplikace výše uvedeného v programu R (na přání i v programu Mplus)
 • praktické rady k volbě metody odhadu parametrů
  • maximum likelihood
  • least squares
  • Markov chain Monte Carlo

 

2. den

 • víceskupinová faktorová analýza
 • meziskupinová invariance modelu
 • bootstrap modelů
 • úvod do strukturálního modelování
 • speciální typy modelů:
  • second order faktorové modely
  • bifaktorové modely
  • multiple indicator multiple cause modely (MIMIC)
  • modely pro longitudinální data
 • aplikace strukturálního modelování v programu R (na přání i v programu Mplus)
 • úvod do analýzy latentních tříd (Latent Class Analysis)
 • interpretace latentních tříd
 • určování počtu latentních tříd
 • vyhodnocování fitu modelů LCA
 • analýza latentních tříd s kovariačními proměnnými
 • aplikace analýzy latentních tříd v programu R (knihovna poLCA)

 

3. den

 • úvod do položkové analýzy (Item Response Theory, IRT)
 • vazby mezi IRT a faktorovou analýzou
 • Raschovy modely
 • 1-, 2- a 3-parametrické modely pro binární data
 • IRT modely pro polytomická data:
  • Rating scale model
  • Partial credit model
  • Graded response model
  • Nominální model
 • vyhodnocování fitu modelů v IRT – globální fit, item fit (infit, outfit), person fit
 • differential item functioning (DIF)
 • strukturální, skalární a metrická invariance
 • aplikace výše uvedených IRT modelů v programu R (knihovny eRm, mirt, ltm)

Další informace

Účastníci pracují na vlastních laptopech.

 

Výukový den

Výukový den začíná vždy v 9 hodin ráno. Ranní blok končí ve 12 hodin, poté následuje hodinová přestávka a od 13 do 16 hodin navazuje odpolední blok.

 

Cena

V ceně jsou zahrnuty veškeré tištěné materiály k výuce, certifikát o absolvování tohoto kurzu a drobné občerstvení během dne (mimo oběda).

 

Místo konání

Univerzita Karlova – FTVS
José Martího 31
Praha 6

Nenašli jste termín, který by vám vyhovoval? Máte nějaké speciální požadavky?
 
Napište nám na info@mean.cz, nebo využijte kontaktní formulář níže.

Rádi zodpovíme veškeré dotazy