O nás

Naše vize


Být považován za spolehlivého a uznávaného partnera v oblasti zpracování dat, na kterého se bez obav můžete obrátit s veškerými záležitostmi spojenými se statistikou.

 

Naše priority


 • získat ze zdrojových dat vždy maximum informací
 • řešit projekty na míru klienta s akcentem na praktičnost a použitelnost výsledků
 • věnovat klientovi tolik času, kolik je třeba, aby bylo z jeho strany vše dokonale pochopeno
 • spolupracovat se špičkovými pracovišti z celého světa a zaměstnávat ty nejlepší z oboru
 • přistupovat k analýzám kreativně, vyvíjet nové statistické postupy, publikovat ve vědeckých časopisech
 • předávat znalosti a dovednosti srozumitelnou formou
 • stát se globálně respektovaným pracovištěm 
 • poskytovat špičkové služby v oblasti statistických analýz s aplikací nejmodernějších postupů

 

Historie


Myšlenka MEAN vznikla už v roce 2007, její hlavní motivací přitom bylo zužitkovat mnohaletou zkušenost s výukou statistiky a se zpracováním dat v rámci řady zahraničních i tuzemských vědeckých projektů a klinických studií.

Až do roku 2013 potom společnost MEAN fungovala víceméně neformálně, zejména na základě osobního doporučení. Data jsme zpracovávali pouze na požádání, a to jak pro soukromou, tak akademickou sféru, přitom jsme se dále v zahraničí vzdělávali a vyučovali.

Na základě vzrůstající potřeby odborného a kvalitního zpracování dat a vzrůstající poptávky po našich službách ze strany jednotlivců i akademických institucí jsme se v roce 2014 rozhodli znovu oživit myšlenku na firmu, která by pomáhala se statistikou a metodologií.

Na začátku roku 2015 jsme aktualizovali web MEAN a úspešně spustili internetovou prezentaci firmy. Zároveň vypisujeme první oficiální kurzy a na stránkách MEAN také zveřejňujeme krátké odborné články, jejichž nabídku průběžně rozšiřujeme.

 

Hlavní oblasti působnosti


 • statistické zpracování, modelování dat a simulační studie
 • optimalizace výzkumných projektů, zejména v oblasti sběru dat a metodologie
 • validizace a standardizace testů a dotazníkových šetření společně s ověřováním jejich psychometrických vlastností (více v našem článku)
 • konzultační a poradenská činnost v oblasti statistiky a metodologie pro akademiky, jednotlivce i firmy
 • psychometrické a kauzální modelování (zejména modely s latentními proměnnými)
 • školení a kurzy práce se statistickými programy (R, SPSS, NCSS, Mplus, Lisrel, Prelis, Amos, Latent gold, Winbugs, GGUM, BILOG,  MULTILOG, PARSCALE, Noharm, Genova, URGenova, MGenova, Winsteps, MSPWin, MlWin) pro jednotlivce i firmy 

 

Metody zpracování dat


 • standardní způsoby zpracování dat jako t-testy, ANOVA, MANOVA, regresní analýzy apod.
 • moderní metodologicko-statistické přístupy jako faktorová analýza (factor analysis), strukturální modelování (structural equation modeling), víceúrovňová analýza (multilevel modeling), položková analýza (item response theory), machine learning a jiné

 

Partnerské instituce


 • University of Cambridge, Velká Británie
 • University of Cambridge Psychometric Centre, Velká Británie
 • University of York, Velká Británie
 • Univerzita Karlova v Praze, Česká republika
 • Scio, Česká republika

 

Stanovení cen


Většina klientů je překvapena, jak nízké ceny dokážeme nabídnout. Je to dáno naší efektivitou – statistické metody ovládáme, šikovným programováním umíme procedury automatizovat, a tak data dokážeme zpracovat relativně rychle a levně. Časově náročné bývá zpravidla čištění dat před samotnou analýzou. Našim klientům proto doporučujeme, aby náklady minimalizovali tím, že mají data předem dobře připravená a pročištěná.

 

kurzovní výuka

 • ceny jednotlivých vypsaných kurzů jsou uvedeny v záložce Kurzy
 • ceny kurzů na míru jsou stanovovány individuálně na základě tématu, rozsahu kurzu a celkového počtu účastníků

 

zpracování vašich dat

 • cena a doba zpracování je stanovena na základě dohody a odvíjí se vždy od rozsahu a časové náročnosti konkrétního projektu, jeho potřeb a požadovaných výstupů

 

statistické konzultace

 • osobně, ale i prostřednictvím Skype
 • konzultace (do 30 minut) jsou zdarma, poté účtujeme za každou započatou konzultační hodinu 400,- Kč
 • pokud si u nás necháte zpracovat data, máte veškeré konzultace k danému projektu zdarma

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

 

MEAN tým


MEAN tvoří tým kvalifikovaných odborníků a konzultantů – statistici, psychometři a metodologové – všichni se špičkovým vzděláním a mnohaletou zkušeností s prací a výukou na tuzemských i prestižních zahraničních univerzitách.