Doc. PhDr. Jan Štochl, M.Phil., Ph.D.

Doc. PhDr. Jan Štochl, M.Phil., Ph.D.

Analytik, lektor, konzultant

Na Univerzitě Karlově v Praze vystudoval obor učitelství matematika - TV, v roce 2005 zde získal titul Ph.D. v oboru kinantropologie a v roce 2006 titul PhDr. V roce 2012 dokončil studium na University of Cambridge ve Velké Británii, kde získal titul M.Phil. V roce 2013 mu byl na UK v Praze udělen titul docent. Další vzdělání získával během pobytů na University of Groningen (Nizozemí), University of Oslo (Norsko), University of Illinois (USA), University of Cambridge (Velká Británie) a University of York (Velká Británie).

Je autorem 3 monografií a více než pěti desítek odborných článků, z toho 36 v impaktovaných časopisech. Je členem vědeckých společností jako např. Movement Disorder Society nebo European Huntington's Disease Network, a také členem redakčních rad v časopisech International Journal of Neurology Research, Journal of Translational Internal Medicine, Journal of Addiction Medicine & Therapy a World Journal of Neurology. Získal několik ocenění, včetně ceny předsedy GA ČR nebo CPFT Research innovation award ve Velké Británii.

Jeho hlavním vědeckým zájmem je statistické a psychometrické modelování, zejména pak strukturální modelování, Item Response Theory, víceúrovňové modelování, nebo teorie generalizability a adaptivní testování. Tyto metody aplikuje na problematiku neurologických a neuropsychiatrických onemocnění, jakými jsou Parkinsonova nebo Huntingtonova choroba a schizofrenie. Dále se zabývá laterální asymetrií motoriky člověka a její diagnostiky.

Od roku 2005 vyučuje na UK FTVS kurzy antropomotoriky, metodologie a statistiky, v posledních letech pouze na zkrácený úvazek. V letech 2005 - 2009 pomáhal jako statistický konzultant na Neurologické klinice 1. LF UK. V letech 2010 - 2014 působil jako vědecký pracovník na University of Cambridge, kde se zabýval revizí a vývojem diagnostických škál používaných v psychiatrii. Tamtéž také vyučoval psychometrii a strukturální modelování. V současné době působí na University of York, kde se zabývá vývojem a implementací algoritmů pro adaptivní testování.