Ing. Marek Hudík, Ph.D.

Ing. Marek Hudík, Ph.D.

Lektor, konzultant

Na Vysoké škole ekonomické v Praze získal titul Ing. a v roce 2011 titul Ph.D. v oboru ekonomie. Absolvoval také pestrou škálu studijních a výzkumných pobytů na zahraničních univerzitách - Wirtschaftsuniversität Wien (Rakousko), Shanghai University (Čína), Mises Institute (USA), University of Turin (Itálie), Universität Leipzig (Německo), nebo Nottingham University Business School (Čína).

Je autorem řady odborných článků v impaktovaných časopisech, včetně International Journal of Game Theory, Journal of Economic Methodology a History of Political Economy. Ve svém výzkumu se zaměřuje zejména na teorii individuálního a strategického rozhodování, do jeho užšího okruhu zájmu ale také patří metodologie a historie ekonomického myšlení. Zabývá se též popularizací ekonomie a pravidelně publikuje v časopisu Vesmír.

Od roku 2008 do roku 2013 vyučoval ekonomii, teorii her a metodologii na Vysoké škole ekonomické v Praze. V letech 2010 - 2011 vyučoval ekonomii a teorii her také na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2013 vyučuje oba obory na Anglo-American University v Praze a od roku 2015 působí na Nottingham University Business School v Číně, kde se zabývá aplikovanou teorií her. Navíc v současnosti ještě působí jako postdoc v Centru pro teoretická studia.