Mgr. Martin Komarc, Ph.D.

Mgr. Martin Komarc, Ph.D.

Analytik, konzultant

Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, kde získal titul Mgr. a v roce 2017 také titul Ph.D. Na univerzitě pracuje od roku 2013 jako asistent na Oddělení antropomotoriky a metodologie, kde je zodpovědný za výuku metodologie vědy v bakalářském studiu.

Během svých studií absolvoval několik zahraničních pobytů, jako například výzkumný pobyt na University of Oslo v Norsku, nebo letní škola na University of York ve Velké Británii. Účastnil se také několika kurzů modelování s latentními proměnnými - Introducion to structural equation modeling na University of Oslo v Norsku, nebo Advanced course on using Mplus na Utrecht University v Nizozemí.

Jeho specializací a hlavním odborným zájmem je strukturální modelování, položková analýza a adaptivní testování. Od roku 2012 působí jako vědecký pracovník na Ústavu biofyziky a informatiky 1. LF Univerzity Karlovy v Praze, kde se věnuje statistickému zpracování dat v biomedicínské oblasti.