Petr Keil, Ph.D.

Petr Keil, Ph.D.

Analytik, lektor, konzultant

Studoval zoologii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a na francouzské Université de Rennes. Na katedře ekologie Univerzity Karlovy v Praze získal titul Ph.D v oboru makroekologie, dále působil také na řadě zahraničních univerzit. Na University of Cambridge (Velká Británie) nahrával a analyzoval cvrččí zpěv, na University of Leeds (Velká Británie) zkoumal neutrální modely biodiverzity a problém prostorového měřítka v geografické ekologii, na Yale University (USA) vyvinul a zavedl do praxe metodu zpřesňování hrubých geografických a družicových dat.

K jeho hlavním odborným zájmům patří prostorově explicitní modely a prostorově autokorelovaná data, Geografické Informační Systémy (GIS) a geostatistika, hierarchické (Mixed-Effects) modely, zobecněné lineární modely (GLM), zobecněné aditivní modely (GAM), výběr, vážení a průměrování modelů, teorie pravděpodobnosti, likelihood, Bayesovská statistika, ordinační analýzy, numerické simulace, Monte Carlo, bootstrap a vizualizace dat. Pracuje se softwarem jako R, Statistica, OpenBUGS, JAGS, Canoco, C++, LaTeX, Markdown nebo Linux Bash.

V současnosti pracuje v institutu iDiv na Universität Leipzig (Německo), kde zkoumá globální rozmístění biodiverzity a jejího úbytku, a vyvíjí statistické metody pro prostorová data.