Statistické služby


Základním pilířem práce MEAN je zpracování dat, které je elementární součástí vyhodnocení každého výzkumu, klinické studie nebo vědecké práce, ať už se jedná například o dotazníková šetření nebo testování rozličných hypotéz. Naše služby mají ale široké mezioborové uplatnění při jakémkoli statistickém zpracování získaných dat a využívají je nejen jednotlivci nebo akademičtí pracovníci, ale i soukromé firmy.

Podílíme se na velkých projektech, kdy zpracováváme data pro lékaře a výzkumné týmy, marketingová šetření, ekonomické analýzy, firemní audity, ale také na malých projektech, jakými jsou například diplomové a disertační práce nebo obchodní analýzy.

Díky kvalitnímu statistickému zpracování vám pomůžeme odhalit skrytá tajemství vašich dat, slovně i graficky přehledně prezentovat výsledky a formulovat závěry. Nabízíme také odborné konzultace a kurzy zaměřené na statistiku, psychometrii, práci v programu R a řadu dalších.

Navázání spolupráce je spojeno s vytvořením účtu v našem klientském portálu – více uživatelů může mít přístup k jednomu účtu, lze take dle potřeby upravit práva přístupu jednotlivých uživatelů (data, výsledky, faktury apod.). Výstupní soubory pak poskytujeme online prostřednictvím vašeho klientského účtu ve zvoleném formátu. Pokud po dokončení projektu zjistíte, že potřebujete něco dodatečně upravit nebo dopočítat, pomůžeme.

Rozhodující je pro nás vždy kvalita, která je opřena o mnohaletou zkušenost, časová efektivita zpracování, přehlednost a srozumitelná interpretace výsledků a odpovídající cena. Každý projekt se liší svou náročností, proto nemáme předem stanoveny jednotné ceny.

 

Hlavní oblasti působnosti


 • statistické zpracování, modelování dat a simulační studie
 • statistické zpracování dotazníkových šetření
 • optimalizace výzkumných projektů, zejména v oblasti sběru dat a metodologie
 • validizace a standardizace testů a dotazníkových šetření společně s ověřováním jejich psychometrických vlastností (více v našem článku)
 • konzultační a poradenská činnost v oblasti statistiky a metodologie pro akademiky, jednotlivce i firmy
 • psychometrické a kauzální modelování (zejména modely s latentními proměnnými)
 • školení a kurzy práce se statistickými programy (R, SPSS, NCSS, Mplus, Lisrel, Prelis, Amos, Latent gold, Winbugs, GGUM, BILOG, MULTILOG, PARSCALE, Noharm, Genova, URGenova, MGenova, Winsteps, MSPWin, MlWin) pro jednotlivce i firmy

 

Metody zpracování dat


 • standardní způsoby zpracování dat jako t-testy, ANOVA, MANOVA, regresní analýzy apod.
 • moderní metodologicko-statistické přístupy jako faktorová analýza (factor analysis), strukturální modelování (structural equation modeling), víceúrovňová analýza (multilevel modeling), položková analýza (item response theory), machine learning a jiné

 

Váš jedinečný projekt


Každý projekt se liší svou odbornou i časovou náročností, a proto každý posuzujeme individuálně. Správně připravená data usnadňují statistickou analýzu a znamenají nižší cenu projektu. Kontaktujte nás a zašlete nám ukázku vašich dat společně se stručným popisem vašeho projektu, my vám obratem připravíme kalkulaci a společně domluvíme datum dokončení vašeho projektu.

 

VAŠE ZADÁNÍ

 • stručně popište váš problém, co je předmětem a cílem vaší práce
 • popište nám v několika bodech vaše zadání a jaká data potřebujete analyzovat
 • sdělte nám klíč – pokud to není zřejmé, vysvětlete nám, co jednotlivé hodnoty znamenají
 • sdělte nám představu – potřebujete naši pomoc s formulováním hypotéz?, nevíte přesně, co v datech “je” nebo naopak máte konkrétní hzpotézy a představu postupu?
 • popište, jak si představujete výstup vaší práce

 

BEZPEČNOST VAŠICH DAT