Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas je udělen portálu Mean.cz. Jeho provozovatelem je Mgr. Jan Štochl, IČ: 73662283 se sídlem Hrubínova 1459/2, 500 02, Hradec Králové - Pražské Předměstí, jakožto správce pro účely komunikace při provádění výuky a výzkumných prací.

Souhlas s uložením takových svých osobních údajů uděluje uživatel do doby, než požádá o zrušení svého uživatelského účtu. V takovém případě budou data smazána. Beru na vědomí, že registrace na portál a udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat žádostí za účelem zrušení účtu. Souhlasím, že zpracování osobních údajů bude provádět výše uvedená kompetentní osoba prostřednictvím svého webového portálu. Tento portál je zabezpečen šifrovaným SSL spojením proti možnému odposlouchávání datové komunikace.

Uživatel portálu má plné právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou zpracovávány. Pokud má uživatel podezření, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem, může požádat správce o vysvětlení, nebo požádat o nápravu tohoto stavu.

Toto prohlášení vstupuje v platnost dne 24. května 2018.